Ziekmelden

Ziekte leerling

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de school hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling, telefonisch gebeuren (graag voor 8.30 uur),

telefoonnummer 0113301611 of via de mail: dezuidvliet@alberoscholen.nl

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders/verzorgers van het kind te bereiken.

Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school.

 

Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders/verzorgers te bellen, zodat u met uw kind naar de arts of het ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet bereiken, gaan we zelf als begeleider mee. We hopen dat u dan later het kind kunt overnemen.