Vertrouwenspersoon

De school hecht er veel waarde aan dat processen transparant verlopen. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u hiermee ten alle tijden bij de directeur terecht.

 

Voor klachten van vertrouwelijke aard (bijvoorbeeld seksuele intimidatie) hebben we twee vertrouwenspersonen op school: Margo Wisse en Linda van den Boogaard. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers met een vertrouwelijke klacht.

De interne vertrouwenspersoon zal de klacht behandelen en bespreekt met de klager wat er vervolgens gaat gebeuren.

 

 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige. Deze is niet aan de school verbonden.Zij begeleidt u bij de klachtenprocedure van uw klacht.

 

De externe vertrouwenspersoon voor de Alberoscholen is Elke de Beyer.

                         

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Elke de Beyer
Bergen op Zoom
telnr: 06-52889686