Schoolvakanties

Vakantierooster 2020 – 2021


Herfstvakantie: 19 oktober t/m  23 oktober
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari
Goede vrijdag/2e Paasdag: 2 april t/m 5 april
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei
Hemelvaartsvakantie: 13 mei t/m 14 mei
2e Pinksterdag: 24 mei
Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september

Studiedagen

maandag 26 oktober 2020
maandag 4 januari 2021
donderdag 1 april 2021
woensdag 23 juni 2021

 

Meer informatie over vakanties kunt u vinden op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. http://www.minocw.nl

Vakantierooster 2021-2022!!!


Start van het schooljaar: 6 september 2021
Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasweekend: 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartvakantie: 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterweekend: 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen moeten nog worden vastgesteld.

Richtlijnen extra verlof

 

Vanaf 1 januari 2016 is het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd. Als bijlage vindt u de landelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Bij onduidelijkheid of vragen is contact met de Leerplichtambtenaar mogelijk.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

 

Een verzoek tot verlof kunt u aanvragen via de directeur. De benodigde formulieren hieronder downloaden of aanvragen bij de directeur.