Schoolvakanties

Vakantierooster 2022-2023


Start van het schooljaar: 5 september 2022
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Paasweekend: 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartvakantie: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterweekend: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Extra vrije dag:

  • vrijdag 23 december 2022

Studiemiddagen (vanaf 12.00 uur):

  • donderdag 10 november 2022 
  • donderdag 19 januari 2023 

Studiedagen 2022-2023

  • maandag 6 februari 2023
  • dinsdag 11 april 2023 (Alberodag)
  • woensdag 17 mei 2023
  • woensdag 21 juni 2023

Meer informatie over vakanties kunt u vinden op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. http://www.minocw.nl

Richtlijnen extra verlof

Vanaf 1 januari 2016 is het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd. Als bijlage vindt u de landelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Bij onduidelijkheid of vragen is contact met de Leerplichtambtenaar mogelijk.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

 

Een verzoek tot verlof kunt u aanvragen via de directeur. De benodigde formulieren hieronder downloaden of aanvragen bij de directeur.