Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap: de MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan waarin personeel en ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn. De raad is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken. Denk aan de vakantieregelingen, de inzet van het personeel, de sollicitatieprocedure, de groepsverdeling, het activiteitenplan etc.

 

Het reglement van de MR ligt ter inzage op school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en door belangstellenden te bezoeken. Alle ouder(s)/verzorger(s) van de op de school ingeschreven kinderen zijn stemgerechtigd wat betreft de oudergeleding van de MR.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouder(s)/verzorger(s), drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Om de drie jaar kunnen de ouders aftreden of zich opnieuw verkiesbaar stellen voor 3 jaar en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

 

De MR vergadert op de volgende data dit schooljaar: 
 

Namens de ouders

Liesbeth Hoek (voorzitter)                      Corjan Visch                            Jan van der Veen

 

mailadres: mrdezuidvliet@alberoscholen.nl

                           

Namens het personeel

Shiela de Regt                                        Kitjan Colijn                         Linda v/d Boogaard

                                                                                                       (secretaris)