Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad met leerlingen uit groep 5 t/m 8. De leerlingenraad vergadert 4 keer per jaar onder voorzitterschap van juf Linda. Agenda’s worden door de leerlingen uit de groepen zelf samengesteld. Er kunnen ook punten besproken worden die door de school of de gemeente worden ingebracht.

Bob; groep 5

Bob; groep 5

Raigyen; groep 6

Max; groep 7

Martine; groep 8