Zorg

De zorg voor kinderen

Onder zorg verstaan we de uitbreiding van maatregelen en activiteiten op school om zo goed mogelijk te garanderen dat we aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte die kinderen nodig hebben. Onze leerkrachten zijn erop gericht om alles dat binnen de mogelijkheden ligt aan te wenden om kinderen op onze school te houden.

Op groepsniveau geeft de eigen groepsleerkracht speciale hulp. Deze consulteert hiervoor de Intern Begeleider van De Zuidvliet.

Op schoolniveau bestaat de mogelijkheid om extra toetsen af te nemen. Door het koppelen van resultaten aan het leerlingvolgsysteem en andere op-/aanmerkingen van de groepsleerkracht kunnen nieuwe (vervolg)stappen worden genomen. De Intern Begeleider coördineert deze testen.

Naast de zorg in de groep en op groepsniveau bestaat de mogelijkheid dat uw kind extra hulp krijgt buiten de groep. De intern begeleider geeft deze vorm van hulp.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de schoolgids