Onderwijs

Schoolorganisatie 

 

De leerlingen op onze school zijn verdeeld in acht groepen. Per lokaal zitten meestal twee groepen bij elkaar (combinatiegroepen):

 • groep 1/2;
 • groep 1/2;
 • groep 3/4;
 • groep 4/5;
 • groep 6/7;
 • groep 7/8.

 

We willen leerlingen leerstof aanbieden die is afgestemd op hun eigen ontwikkelingsniveau. Binnen combinatiegroepen zijn daartoe meerdere mogelijkheden, omdat leerlingen dan zowel activiteiten mee kunnen doen in een hogere, dan wel lagere leeftijdsgroep. Uw zoon of dochter kan dus (minimaal) twee jaar deel uitmaken van een bepaalde combinatiegroep. Dat betekent vanuit sociaal-emotioneel oogpunt dat uw kind gedurende die periode ‘jongste’, ‘middelste’ en/of ‘oudste’ leerling kan zijn.

Pedagogisch klimaat

 

Het pedagogisch klimaat is erg belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen. De organisatie van de school is erop afgestemd om ook op dit gebied in een doorgaande lijn te werken. Natuurlijk werken we met mensen en is de ene leerkracht de andere niet. Toch is het van groot belang dat we ook in het pedagogisch handelen dezelfde visie hebben en regels hanteren. De wijze waarop we regels vaststellen levert een belangrijke bijdrage aan de naleving.

Algemene regels

 • We zorgen goed voor elkaar.
 • We zorgen goed voor onze spullen.
 • We zorgen goed voor de omgeving.

Basisgedragsregels

 • Problemen lossen we op door met elkaar te praten, als dat niet lukt gaan we naar de juf of meester.
 • We zorgen er samen voor dat onze school netjes blijft.
 • Spelen doen we op het schoolplein.
 • In de school en in de rij lopen we rustig.
 • Van andermans spullen afblijven als je geen toestemming hebt.
 • Spelen en plezier maken doen we samen.
 • Met de fiets lopen we op het schoolplein en we zetten de fiets op de goede plaats.