Missie en visie

De missie van de school

Onze missie beschrijft wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs.

 

De Zuidvliet is een openbare school. Een openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij willen samen met u als ouder/verzorger uw kind goed voorbereiden op hun latere functioneren en op een toekomst vol uitdagingen in een snel veranderende en diverse samenleving. We leren de kinderen te kiezen met respect voor de overtuiging van anderen. Daarbij houden zij rekening met de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden binnen onze samenleving.

 

Het onderwijs op De Zuidvliet richt zich op de sociaal-emotionele en intellectuele, cognitieve ontwikkeling, op creativiteit, het verwerven van kennis en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Om onze missie te kunnen realiseren vinden wij het belangrijk dat ons onderwijs:

 • Gericht is op de continue ontwikkeling van de leerling als individu in relatie tot zijn omgeving;
 • De leerling stimuleert om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij;
 • Gekenmerkt wordt door een veilig pedagogisch klimaat, dat het welzijn van de leerlingen bevordert;
 • Gekenmerkt wordt door interactief werken, samenwerken en coöperatief leren.

Op De Zuidvliet proberen we dus een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

 

 • De leerkrachten stemmen de (juiste) didactische aanpak af op elk kind afzonderlijk.
 • De leerlingen leren (daadwerkelijk) actief te leren.
 • Er is ruimte voor meerdere oplossingsmethoden.
 • De kinderen kunnen met en van elkaar leren.
 • De leerkrachten accepteren en stimuleren de kinderen.
 • De activiteiten worden afgestemd op het niveau van de kinderen.
 • We hebben een goed systeem voor de zorg voor kinderen.