Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze school te garanderen hebben we een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Hierbij nemen we jaarlijks een aantal zaken binnen de schoolorganisatie (zowel op het gebied van het onderwijs in de groepen als op managementniveau) kritisch onder de loep. De uitkomsten van deze evaluatiebijeenkomsten worden besproken met de ouders die in de MR zitten.

Naast het actueel houden van methodes voor de diverse vakgebieden schenken wij de komende jaren veel aandacht aan het zelfstandig werken van en door de kinderen gevolgd door het actief en coöperatief leren (‘samen leren door samen te werken’). We hebben ook een route uitgestippeld om te komen tot verdere ontwikkeling van het onderwijs gericht op onder andere beheersing, denkvaardigheid, informatie-uitwisseling en

communicatievaardigheid. Op de Zuidvliet werken wij met blokplannen en themaplanners om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind(eren).  

 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten van De Zuidvliet besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij verandert immers voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar één of twee studiemiddagen, elke week vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen verrichten.