nieuwsbrief 22-12-2022

In de nieuwsbrief van deze week o.a. de volgende punten: Kerstfeest, nieuwe leerlingen, enz.