nieuwsbrief 20-10-2022

In de nieuwsbrief van deze week o.a. de volgende punten: ouderbijdrage, naschoolse activiteiten, leerlingenraad, MR en OR vergadering, etc.