nieuwsbrief 19-05-2022

In de nieuwsbrief van deze week o.a. de volgende punten: volgend schooljaar, studiedag, MR-vergadering, schoolkamp, gezonde traktaties