nieuwsbrief 14-07-2022

In de nieuwsbrief van deze week o.a. de volgende punten: warm weer, doorschuifmoment, juf en meesterdag, musical  etc.