nieuwsbrief 03-11-2022

In de nieuwsbrief van deze week o.a. de volgende punten: ouderbijdrage, naschoolse activiteiten, schoolmelk en studiemiddag