nieuwsbrief 02-02-2023

In de nieuwsbrief van deze week o.a. de volgende punten: tevredenheidspeiling, studiedag, nieuws uit de MR, etc.